colofon

     

opus 3

 
   
   
                           


     
       


De negen pianostukjes die zijn samengebracht onder opus 3 vertonen uiteenlopende stijlelementen die tezamen een paar honderd jaar muziekgeschiedenis beslaan: van Bach tot Satie. Ongetwijfeld zijn er vele fragmenten die helemaal niet te duiden zijn. Dit laatste is wel te beschouwen als een compliment aan de ordening der klassieke muziek.