colofon...............................onderzoekpublicaties
         

 

 
titel De industrie in Gelderland
een sectorgewijze beschouwing
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
juli 1979
downloads rapport (pdf)
 
titel Een regionaal arbeidsmarktmodel met berekking tot de vraag naar arbeid
een synthese van de Neo-Klassieke groeitheorie en de Keynesiaanse groeitheorie, nader uitgewerkt voor het COROP-gebied Achterhoek
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
maart 1980
downloads rapport (pdf)
 
titel De arbeidsmarkt van de regio Arnhem
inventarisatie en analyse van ontwikkelingen en knelpunten
colofon Menno Walsweer / Boudewijn Drewes / Alfons Bloemberg
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
december 1980
downloads rapport (pdf)
 
titel Verdeling in Verandering
een onderzoek naar de financiële verhouding Rijk-Provincies
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
maart 1981
downloads tijdschriftartikel (pdf)
 
titel Intra-regionaal Input-Outputmodel voor Gelderland
regionalisering van de saldo-tabel naar een semi-integrale tabel door middel van de cross-industrie/lokatie-quôtiênt methode
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
1981
downloads rapport (pdf)
 
titel De arbeidsmarkt van de regio Oost Gelderland
kwantitraieve en kwalitatieve verhoudingen op de regionale arbeidsmarkt
colofon Boudewijn Drewes / Menno Walsweer / Alfons Bloemberg
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
juni 1981
downloads rapport (pdf)
bijlagen (pdf)
 
titel Provinciale Ekonomische Verkenning 1982
een kortetermijnanalyse van de Gelderse ekonomie
colofon Boudewijn Drewes / Menno Walsweer / Alfons Bloemberg / Ad Schouten
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
december 1981
downloads rapport (pdf)
 
titel De arbeidsmarkt van de regio Arnhem II
beleidsgerichte analyse en perspectieven
colofon Menno Walsweer / Boudewijn Drewes / Klaas Dokter
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
december 1981
downloads rapport (pdf)
 
titel Regionaal Arbeidsmarktonderzaoek Veluwe
colofon Renee van Schalkwijk / Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
februari 1982
inzage leeszaal Gelders Archief
 
titel De factor vaarwegen als verdeelmaatstaf voor het Provinciefonds
kanttekeningen bij de onderzoekmethode
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
maart 1982
downloads rapport (pdf)
 
titel Verandering in Verdeling
een kritische vervolgstudie op het onderzoek Verdeling in Verandering m.b.t. het Provinciefonds
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
november 1982
downloads rapport (pdf)
 
titel Arbeidsmarktonderzoek Rivierenland
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
december 1982
inzage leeszaal Gelders Archief
 
titel Verandering in Verdeling II
een nadere toelichting naar aanleiding van het IOO-kommentaar 'Aantekeningen'
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
maart 1983
downloads rapport (pdf)
 
titel Arbeidstijdverkorting Provincie Gelderland
werkgelegenheidseffekten van de invoering van arbeidstijdverkorting bij de Provincie Gelderland
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
mei 1983
downloads rapport (pdf)
 
titel Inkomens- en werkgelegenheidseffect van toerisme en recreatie in Gelderland
onderzoek in het kader van het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan voor Gelderfland, deelnotitie 3
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
1983
downloads rapport (pdf)
 
titel Periodieke rapportage
de staat van de Gelderse economie begin jaren tachtig
colofon Boudewijn Drewes / Menno Walsweer / Alfons Bloemberg / Ad Schouten
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
april 1984
downloads rapport (pdf)
 
titel Gelderse ekonomische ontwikkelingen 1980
gebaseerd op E.R.B.O.-enquête Kamers van Koophandel
colofon Cees Breedveld / Boudewijn Drewes / Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
mei 1984
downloads rapport (pdf)
 
titel Evaluatie aktiviteiten Project Bedrijfsvoorlichting Gelderland 1980-1982
effectiviteit van ingeschakelde externe adviseurs
colofon Cees Breedveld / Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
mei 1984
downloads rapport (pdf)
 
titel Prognose leerlingental toekomstige bassisscholen gemeente Lichtenvoorde 1987-2002
integratie kleuter- en lagere scholen tot tot basisscholen
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
augustus 1984
downloads rapport (pdf)
 
titel Werknemersplannen
overname en voortzetting van met sluiting bedreigde bedrijven door de werknemers
colofon Menno Walsweer
Sociaal Economische Raad / Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt,
uitgevoerd door het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
oktober 1984
downloads rapport (pdf)
 
titel Prognose leerlingental Openbare MAVO gemeente Neede 1987-2002
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
december 1984
downloads rapport (pdf)
 
titel Prognose leerlingental toekomstige bassisscholen gemeente Neede 1987-2002
integratie kleuter- en lagere scholen tot tot basisscholen
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
december 1984
downloads rapport (pdf)
 
titel Aspecten van een dynamische arbeidsmarkt
kansen op de arbeidsmarkt
colofon Menno Walsweer
Sociaal Economische Raad / Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt,
uitgevoerd door het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
december 1984
downloads rapport (pdf)
 
titel PWE onderzoek kleine bedrijven
invloed van niet-integrale enquêtering op de gemeten werkgelegenheidsontwikkeling
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
1985
downloads rapport (pdf)
 
titel Regioprofiel Veluwe
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
1985
downloads rapport (pdf)
 
titel Bouwnijverheid en werkgelegenheid
een middel lange termijn prognose naar beroep en opleidingsnivo
colofon Menno Walsweer
Sociaal Economische Raad / Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt,
uitgevoerd door het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
december 1985
downloads rapport (pdf)
 
titel Regioprofiel Achterhoek
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
1985
downloads rapport (pdf)
 
titel Na LTS-metaaltechniek een opleiding via het Leerlingwezen?
een onderzoek onder 600 LTS-scholieren
colofon Menno Walsweer
Sociaal Economische Raad / Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt,
uitgevoerd door het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
december 1986
downloads rapport (pdf)
 
titel Regioprofiel Zuidwest-Gelderland
colofon Menno Walsweer
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland
1985
downloads rapport (pdf)
 
titel Zorg om ouderenzorg
Een analyse van het provinciale rekenmodel, zoals gebruikt in het voorontwerp plan Zorg voor ouderen, provincie Gelderland
colofon Menno Walsweer, in opdracht van de gezamenlijke besturen en directies van de verzorgingstehuizen in de gemeente Rheden
maart 1986
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Ekonomische Verkenning 1987
een kortetermijnanalyse van de Gelderse ekonomie
colofon Boudewijn Drewes / Menno Walsweer / Alfons Bloemberg
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
december 1986
downloads rapport (pdf)
 
titel Evaluatie Plaatsingsplan Langdurig Werklozen provincie Gelderland
voortgang en voorlopige resultaten van het plan
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
januari 1988
downloads rapport (pdf)
 
titel Effecten van regionale radioreclame
een studie naar de effecten van regionale radioreclame op Omroep Gelderland voor de regionale dagbladpers en voor de hoogte van de regionale toeslag op de omroepbijdrage
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 1988
downloads rapport (pdf)
 
titel Een voorwaardelijke arbeidsmarkt prognose voor Gelderland 1985-2000
consequenties van de bevolkingsontwikkeling voor de arbeidsmarkt
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 1988
downloads rapport (pdf)
 
titel Onderzoek verblijfsrecreatie Nationaal Landschap Veluwe
vraag-aanbodontwikkelingen van de Veluwse sector
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
november 1988
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Ekonomische Verkenning 1989
een kortetermijnanalyse van de Gelderse ekonome
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
februari 1989
downloads rapport (pdf)
 
titel Identificatie van bedrijsklassen
een onderzoek van de Gelderse productiestructuur naar interessante bedrijvigheid voor niet-initieel academisch/HBO-onderwijs en andere vormen van dienstverlening
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 1989
downloads rapport (pdf)
 
titel Voorloppige conclusies INRO-TNO tabellenpaket
ten behoeve van de Selectieve Ontwikkelingsschets Midden Gelderland
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
september 1989
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Ekonomische Verkenning 1990
een kortetermijnanalyse van de Gelderse ekonomie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
februari 1990
downloads rapport (pdf)
 
titel De kwaliteit van bedrijventerreinen Rivierenland in regionaal economisch perspectief
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
september 1990
downloads rapport (pdf)
 
titel Kanttekeningen bij het onderzoek Fusie-analyse PGEM-GAMOG
een beoordeing op onderzoektechnische merites
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 1990
downloads rapport (pdf)
 
titel Werkgelegenheid Landbouw 1973-1989

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
december 1990
downloads rapport (pdf)
 
titel Het arbeidsvolume in Gelderland
raming van het totale arbeidsvolume inclusief zelfstandigen
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
januari 1991
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Ekonomische Verkenning 1991
een kortetermijnanalyse van de Gelderse ekonomie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 1991
downloads rapport (pdf)
 
titel De Gelderse beroepsbevolking 1975-2000
regionale uitkomsten per COROP-gebied
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 1992
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Ekonomische Verkenning 1992
een middellangetermijnprognose van de Gelderse ekonomie en presentatie van de ERBO-resultaten op provinciaal niveau
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
mei 1992
downloads rapport (pdf)
 
titel KAN De Arbeidsmarkt in perspectief
drie langetermijnscenario's van de arbeidsmarkt in de regio Arnhem/Nijmegen
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
september 1992
downloads rapport (pdf)
 
titel Tussen Arnhem & Nijmegen
een analyse van de Over-Betuwse woon-werkbalans
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
september 1992
downloads rapport (pdf)
 
titel Basisnotitie werkgelegenheidsplan Gelderse Vallei
drie langetermijnscenario's van de arbeidsmarktperspectieven in de Gelderse Vallei
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 1993
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 1993
een middellangetermijnprognose van de Gelderse ekonomie en presentatie van de ERBO-resultaten op provinciaal niveau
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
juli 1993
downloads rapport (pdf)
 
titel Enquêteresultaten multifuncionele transportcentra
inventarisatie bij gemeenten van initiatieven en potenties
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 1994
downloads rapport (pdf)
 
titel Het regionaal product in Gelderland
presentgatie van:
- schattingsmodel
- resultaten
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
mei 1994
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 1994
een middellangetermijnprognose van de Gelderse ekonomie en presentatie van de ERBO-resultaten op provinciaal niveau
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
juli 1994
downloads rapport (pdf)
 
titel Arbeidsmarktperspectieven Zuidwest-Gelderland
drie langetermijnscenario's van de arbeidsmarktperspectieven t.b.v. de Economische Ontwikkelingsvisie Rivierenland
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
februari 1995
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 1995
een korte- en langetermijnverkenning de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 1995
downloads rapport (pdf)
 
titel De Gelderse werkgelegenheid 1973-1995
presentgatie van:
- schattingsmodel
- resultaten
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
februari 1996
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 1996
technologische ontwikkelingen en een kwart eeuw investeren in de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 1996
downloads rapport (pdf)
 
titel Startnotitie monitoring economisch beleid provincie Gelderland
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 1996
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 1997
Gelderse trends in de Nederlandse en Europese context;
De stedelijke economïen in Gelderland
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 1997
downloads rapport (pdf)
 
titel Gelderland trends in duch and european context
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
december 1997
downloads rapport (pdf)
 
titel De Gelderse beroepsbevolking
een toekomstscenario tot 2020
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 1998
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning '98/'99
de Gelderse economie in 2020
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 1998
downloads rapport (pdf)
 
titel De Gelderse werkgelegenheid
een toekomstscenario tot 2020
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 1999
downloads rapport (pdf)
 
titel Een atlas van Gelderse gemeenten
een vergelijking van maatschappelijke indicatoren
colofon Alfons Bloemberg / Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 1999
downloads rapport (pdf)
 
titel Gelderland's economy in the next twenty years
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 1999
downloads rapport (pdf)
 
titel Onderzoek Ruimte voor Bedrijven
confrontatie vraag en aanbod 2020
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2000
downloads rapport (pdf)
 
titel Ontwikkelingsbeeld Gelderse regio's
bouwsteen voor de opstelling van het sociaal economisch beleidsplan 2001-2005
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
mei 2000
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 2000/2001
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 2000
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 2003-2007
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
december 2002
downloads rapport (pdf)

 
titel Industrie en Logistieke Dienstverlening
plaats en betekenis binnen de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2003
downloads rapport (pdf)
 
titel PROMOW
PROgnoseMOdel Werkgelegenheid
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2004
downloads rapport (pdf)
 
titel TREMA
TREndModel Arbeidsparticipatie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2004
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 2003-2007
geactualiseerde uitkomsten
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2004
downloads rapport (pdf)

 
 
titel De Econometer
maandelijks conjunctuurbeeld van de gelderse economie methode en techniek
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
februari 2005; revisie mei 2006

downloads rapport (pdf)
 
titel Macro-economische gevolgen van een regionale bouwstop
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2006
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel DIVA
DIscrepantiemodel Vraag-Aanbod arbeidsmarkt
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 2006
downloads rapport (pdf)
 
titel Gelders Tereinquotiëntenmodel
een prognosemodel over de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
mei 2006
downloads rapport (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 2007-2011
bouwsteen voor de opstelling van het Sociaal Economisch Beleidsplan 2007-2011
colofon Menno Walsweer, Freerk Viersen, Alfons Bloemberg
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
september 2006
download rapport (pdf)
 
titel Gelderland in vier bedrijven
vier toekomstscenario's over de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen en kantoren
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
december 2006
downloads rapport (pdf)
databestand (excel)
 
titel Trendbeeld investeringen in Gelderland
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
januari 2007
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Luchtverkenning
vier toekomstscenario's over de Gelderse luchtemissies
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2007
downloads rapport (pdf)
databestand (excel)
 
titel Bedrijventerreinenproblematiek Stedendriehoek
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 2007
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel De internationale context bij de toekomstscenario's van de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
november 2007
downloads rapport (pdf)
 
titel Scenariokeuze, een onvermijdelijk dilemma
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
december 2007
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Innovatie en de Lissabonagenda van de EU
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
januari 2008
downloads onderzoeksappendix (pdf)
 
titel Vraag & aanbod bedrijventerreinen
appendix behorende bij de Ontwerp Structuurvisie Bedrijventerreinen, Provincie Gelderland
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2008, actualisatie juni 2009
downloads onderzoeksappendix (pdf)
databestand (excel)
 
titel Toelichting op de berekening van de vraag naar bedrijventereinen in de concept Structuurvisie Bedrijventereinen Gelderland met betrekking tot De Vallei en de gemeente Barneveld
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
juni 2008
downloads onderzoeksappendix (pdf)
 
titel De vraag naar zware industrieterreinen
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2008
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Condities en de groeipotentie van de Food Valley;
Verkennend onderzoek naar mogelijke ruimteclaims Food Valley ten behoeve van het project ‘Studie Valleigebied’

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2008
downloads onderzoeksappendix (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 2008-2012
retrospectief 1997-2007
verwachtingen 2008-2012

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 2008
downloads rapport (pdf)
 
titel Bestedingsimpuls Gelders Actieplan Recessie 2009 – 2010
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
februari 2009
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Toelichting Gelderse middellangetermijnprognoses 2013
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 2009
downloads onderzoeksappendix (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 2009-2013
Gevolgen van de kredietcrisis voor de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
juni 2009
downloads rapport (pdf)
 
titel De Gelderse woon-werkbalans
een onderzoek naar de binnenlandse migrate van bevolking en bedrijven
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
juni 2009
downloads rapport (pdf)
databestanden:
Bevolkingsontwikkeling naar component (excel)
Binnenlandse migratie naar richting (excel)
Intra-provinciale bedrijfsmigratie (excel)
 
titel Het bruto binnenlands product per inwoner in Gelderland
(inter)nationaal vergeleken
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
november 2009
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 2010-2015
bouwsteen voor de herijking van het Sociaal Economisch Beleid
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2010
downloads rapport (pdf)
 
titel Bestedingsimpuls economisch beleid 2007-2009 provincie Gelderland
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 2010
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Vraag & aanbod bedrijventerreinen
t.b.v. vervolgvoorstel Provinciale Staten Structuurvisie Bedrijventerreinen
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
mei 2010
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
databestand (excel)
 
titel De Gelderse Uitgangspositie in de Economische Agenda van Nederland
bouwsteen voor de herijking van het Sociaal Economisch Beleid
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2010
downloads rapport (pdf)
 
titel Gelderse Economie
achtergronddocument langetermijnvisie economie Provinciale Staten Gelderland
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2011
downloads rapport (pdf)
 
titel Debet & Credit
balans van de Gelderse kantorenmarkt 2011-2040
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 2011
downloads rapport (pdf)
samenvatting (pdf)
 
titel Enige kengetallen ter bepaling van het verdienendvermogen van de Achterhoek
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
november 2011
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 2012-2015
actualisering Gelderse vooruitzichten:gevolgen van de Schuldencrisis voor de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
februari 2012
downloads rapport (pdf)
 
titel Achtergrondnotitie voor de Provinciale Raad Omgevingsbeleid
werkgelegenheidsontwikkeling bouwnijverheid, bevolkingsgroei en economische groei
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
februari 2012
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Belemmeringen voor de exportontwikkeling van de Gelderse industrie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2012
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel TREMA 4de generatie
herzienning TREendModel Arbeidsparticipatie 2012
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
september 2012
downloads rapport (pdf)
 
titel Raming van de werkgelegenheidseffecten van de subsidieregeling voor de na-isolatie van particuliere koopwoningen
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
november 2012
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
december 2012
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Vraag /aanbodconfrontatie bedrijventerreinen
ten behoeve van:
- Bedrijventerreinen Agenda 2020
- Voortgang RPB's
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 2013
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
databestand (excel)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 2013-2018
een middellangetermijnraming van de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 2013
downloads rapport (pdf)
 
titel Waar verdient Gelderland in 2025 haar geld mee?
een tentatieve scenariobenadering
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
november 2013
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Plaats en betekenis van de industrie voor de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer / Freerk Viersen
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
januari 2014
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Internationale benchmark regionaal concurrentievermogen
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
januari 2014
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel De uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen in de Stadsregio
- is het TM-scenario nog realistisch?
- hoe groot is de bandbreedte?
- zijn er alternatieven?
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2014
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Ruim voldoende
het Gelderse arbeidspotentieel tot 2050
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 2014
downloads rapport (pdf)
databestand (excel)
 
titel Raming werkgelegenheidseffect van de bestedingen, voortvloeiende uit de investeringen in het kader van het Programma Gelderse Gebiedsontwikkeling
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 2014
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Raming economische spin-off VrijheidsmuseumWO2 in oprichting
colofon Menno Walsweer / Alfons Bloemberg
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 2014
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Raming werkgelegenheidseffect van de bestedingen voortvloeiende uit de Robuuste Investeringsimpuls van de provincie Gelderland
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
december 2014
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Invloed van de aanhoudende conjuncturele zwakte op de langetermijnprognose van de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2015
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Plaats en betekenis van de zorgsector voor de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer / Freerk Viersen
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2015
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel Provinciale Economische Verkenning 2016-2020
bouwsteen voor het Beleidskader Economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
januari 2016
download rapport (pdf)
databestand (excel)
 
titel De sectorale bijdrage aan de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
januari 2016
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel TREMA 5de generatie
herzienning TREndModel Arbeidsparticipatie 2017
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
juli 2016
downloads excel-model (xlsx)
 
titel Arnhem-Nijmegen
een analyse van de economische groei 1996-2015
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2016
downloads rapport (pdf)
 
titel Een tentatieve berekening van de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen in de WGR-regio Noord-Veluwe volgens de Overijsselse uitgangspunten
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
mei 2017
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)
 
titel De Econometer
achtien jaar Gelderse conjunctuurberichten
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
juli 2017
downloads bundel (pdf)
 
titel Verkennend onderzoek naar de causale relatie banengroei-uitgifte bedrijventerreinenen
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 2017
downloads onderzoeksmemorandum (pdf)