titel Debet & Credit
balans van de Gelderse kantorenmark
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2010

ISBN:

download document: pdf-file
     
 
titel De Gelderse Uitgangspositie in de
Economische Agenda van Nederland
bouwsteen voor de herijking van het
Sociaal Economisch Beleid
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2010

ISBN:978-90-73 586-91-10

download document: pdf-file
     
 
titel PEV 2010-2015
bouwsteen voor de herijking van het
Sociaal Economisch Beleid
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2010

ISBN:978-90-73 586-91-9

download document: pdf-file
     
 
titel De Gelderse woon-werkbalans
Een onderzoek naar de binnenlandse
migrate van bevolking en bedrijven
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
juni 2009

ISBN:978-90-73 586-91-8

download document: pdf-file

     
 
titel PEV 2009-2013
Gevolgen van de kredietcrisis
voor de Gelderse economie
colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
juni 2009

ISBN:

download document: pdf-file

     
 
titel PEV 2008-2012
retrospectief 1997-2007
verwachtingen 2008-2012

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 2008

ISBN: 978-90-73 586-91-8

download document: pdf-file

     
 
titel Luchtverkenning
vier toekomstscenario's over de Gelderse luchtemissies

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2007

ISBN: 978-90-73 586-91-8

download document: pdf-file

     
 
titel Gelderland in vier bedrijven
vier toekomstscenario's over de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen en kantoren

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
december 2006

ISBN: 978-90-73 586-41-3

download document: pdf-file

     
 
titel PEV 2007-2011
bouwsteen voor de opstelling van het Sociaal Economisch Beleidsplan 2007-2011

colofon Menno Walsweer, Freerk Viersen, Alfons Bloemberg
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
september 2006

ISBN: 90 73 586399

download document: pdf-file

     
 
titel Hedenmorgen 2006-2040
vier toekomstscenario's van de Gelderse economie

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
januari 2006

ISBN: 90 73 586372

download document: pdf-file

     
 
titel DIVA
discrepantiemodel vraag-aanbod arbeidsmarkt

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 2006

ISBN: 90 73 586380

download document: pdf-file
     
 
titel DE ECONOMETER
maandelijks conjunctuurbeeld van de gelderse economie methode en techniek

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
februari 2005; revisie mei 2006

ISBN: 90 73 58636 4

download document: pdf-file

     
 
titel TREMA
trendmodel arbeidsparticipatie

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2004

ISBN: 90 73 58634 8

download document: pdf-file

     
 
titel PROMOW
prognosemodel werkgelegenheid

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2004

ISBN: 90 73 58635 6

download document: pdf-file

     
 
titel Industrie en Logistieke Dienstverlening
plaats en betekenis binnen de Gelderse economie

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
augustus 2003

ISBN:

download document: pdf-file

     
 
titel PEV 2003-2007
provinciale economische verkenning 2003-2007

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
december 2002

ISBN: 90 73586 26 7

download document: pdf-file

     
 
titel PEV 2003-2007
geactualiseerde uitkomsten van de provinciale economische verkenning 2003-2007

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
april 2004

ISBN:

download document: df-file

     
 
titel PEV 2000/2001
provinciale economische verkenning 2000/2001

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
oktober 2000

ISBN: 90 73586 23 2

download document: pdf-file

     
 
titel Ontwikkelingsbeeld Gelderse regio's
bouwsteen voor de opstelling van het sociaal economisch beleidsplan 2001-2005

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
mei 2000

ISBN:

download document: pdf-file

     
 
titel Onderzoek Ruimte voor Bedrijven
confrontatie vraag en aanbod 2020

colofon Menno Walsweer
Bureau Economisch Onderzoek
Provincie Gelderland
maart 2000

ISBN: 90 73 58634 8

download document: pdf-file