hfd.

..1..

..2..

..3..

..4..

..5..

..6.

.7.

.8..

.9.

.10.

11.

12

13.

14

15

16

17stofomslag Cornelis DominicusColofon

............................................................................

 


Op de begrafenis van mijn moeder werd mij door een oom uit Friesland een manuscript overhandigd. Een anonieme genealogische studie over het geslacht Walsweer. Het manuscript bleek een lijvig pak papier en bevatte naast een eindeloze opsomming van reeds lang tot stof vergane familieleden een groot aantal fragmenten uit oude akten, doopcelen, handelingen, processenverbaal en testamenten. Het geschrift begint ergens in 1300 en met het verglijden van de eeuwen trok een bonte stoet voorbij van procederende dominees, ongehuwde moeders, frauderende notabelen, diakenen, boeren, middenstanders, verzetshelden, gewone helden, skūtsjesilers, landarbeiders, landverhuizers en landlopers.

     
 
Hoewel ik weinig op heb met voorvaderlijke opgravingen, heb ik toch veel plezier beleefd aan het doorakkeren van de vele boeren en hun spruiten. Op basis van deze materie - en de nodige verbeelding - heb ik een familiekroniekje geschreven. Een serie korte verhalen en beschouwingen met als rode draad de loop van 500 jaar familiegeschiedenis in historisch perspectief.

'Cornelis Dominicus' is een uitgave van Lulu, een on-demand uitgeverij op internet. Het boek bestaat uit de familiekroniek, het originele Anonieme Manuscript en een geschiedkundige tijdbalk waarmee de wederwaardigheden in de historische context kunnen worden geplaatst.
  ............................................................................................
 


 
...boek in zwart-witdruk:
boek bestellen

...boek in kleurendruk:
boek bestellen