colofon
 colofon...................biografie...............bibliografie
         


                       
LEXICON          
     
                         
   
           
   

Bibliografie Alexandre Dumas


In deze Eerste Bibliografie van Nederlandstalige Uitgaven is een poging ondernomen een compleet overzicht te geven van alle, ooit in het Nederlands uitgebrachte titels van Alexandre Dumas.

De basis voor de bibliografie wordt gevormd door de informatie die in de jaargangen van Brinkman's Cumulatieve Catalogus van Boeken is te vinden (jaargang 1833 t/m heden), aangevuld met de Belgische Bibliografie en catalogi van universiteitsbibliotheken.
De bibliografie wordt gepresenteerd in twee kolommen. In de linker kolom staat de titel van de eerste Nederlandstalige uitgave. Met de knop ^ achter iedere titel kan worden teruggesprongen naar het lexicon. In de rechter kolom is de uitgever vermeld, het jaar van uitgave, de oorspronkelijke titel en het jaartal van de eerste Franse uitgave. De gegevens uit de Brinkman zijn letterlijk overgenomen, inclusief de toenmalige prijs en de typografische en inhoudelijke opmerkingen.

Alle uitgaven die slechts één, of enkele malen in het Nederlands zijn verschenen (en dat zijn verreweg de meeste), zijn in de bibliografie opgenomen. Van de titels die door de jaren heen vele malen zijn uitgekomen is alleen de vroegste uitgave vermeld, aangevuld met enige interessante latere uitgaven.


Menno Walsweer

© 1992-2018

 


A

Acté;
adelijke struikrovers, De;
Alexander Dumas Werken;
Amaury;
Ange Pitou;
Ascanio;

B
Black;
Blanche de Beulieu;
bruidskleed, Het;
burggraaf de Braggelone, De;

C
Catharina Blum;
Cécile;
Corricolo of mijn verblijf te Nappels, De;
Corsicaansche familie, Eene;
Culinaire brieven aan een zoge-
naamde Napolitaanse smulpaap;

D
d'Artagnan;
d'Artagnan's liefdesavonturen;
Dertig jaren, of Het leven van een dobbelaar;
dochter van den regent, De;
Doode Hand, De;
drie musketiers, De;
Duizend en een spookverschij-
ningen;

E
Eduard de Derde;
eerste liefde van een prinses, De;
El Salteador de rover;

G
Gabriël Lambert;
Gedenkschriften van Garibaldi;
Gedenkschriften van een
geneesheer;
Gedenkschriften van een scherm-
meester, of XVIII maanden te
St. Petersburg;
Geschiedenis van Napoleon;
George;
God beschikt;
Goudmake, De;
graaf van Monte Christo, De;
grafsteen, De;
gravin de Charny, De;
gravin de Monsoreau, De;
Groot keukenwoordenboek;

H
halsnoer van de koningin, Het;
Hertog van Savoye en zijn paatje, De;
Horoskoop, Het;
huis van de badhouder, Het;
Hoe Alexandre Dumas naar Holland kwam;
Hoe ik tooneeldichter werd;

I
inhuldiging van koning Willem III, De;
Izaäk Laquedem;
Izabella van Beijeren;

J
Jeanne D'Arc;
Jozef Balzamo;

K
kaperkapitein, De;
Kapitein Pamphile;
Kapitein Paul;
kat, de gerechtsdienaar en
het skelet, De;
Katharina Howard, Koningin van Engeland, of de twee schijndooden;
Kaukasus, De
Keane of Loszinnigheid en vernuf;
kookkunst van Alexandre
Dumas, De;
Koningin Margot
Koninginnentrilogie, De;


L
leven en lotgevallen van John
Davys, Het;
Lilla von Bulyowsky, de Hongaarsche tooneelspeelster;
Lodewijk de XIV en zijne tijdge-
nooten;

M
man met het ijzeren masker, De;
Margaretha van Valois of het Fransche hof voor en na de Parijse Bloedbruiloft;
Marie Antoinette koningin van Frankrijk;
Merkwaardige misdaden van vroeger en later tijd;
Mohikanen van Parijs, De;
monnik en de moordenaar, De;

N
Napoleon of dertig jaren van Frankrijk;

O
Olympia van Cleef of de actrice en
de Jezuït;

P
Pauline;
Praxède;
Prins der dieven;
Pruissisch schrikbewind te
Frankfort, Het;

R
regentschap van den hertog van
Orleans, Het;
Reinhart de onnozelle of de strijd
tuschen goed en kwaad;
Reisimpressies van Zuid-Frankrijk
en Italië;

Reisimpressies van Zwitserland;
ridder d'Harmental of de
zamenzwering, De;
ridder de Maison Rouge, De;
Robin Hood;
Russische reisimpressies;

S
Salvators lotgevallen;
Salvator;
Schönbrunn en Parijs;
schoolmeester en de Dominikaner monnik, De;
Schoone Gabriëlle, De;
spook van het kasteel Epstein, Het;

T
Tooneelen uit de lijfstraffelijke
regtspleging
;
toren van Nesle, De;
twee Diana's, De;
treurspel der liefde, Het;
Twintig jaar later;

V
Veertien dagen op Sinaï;
verraad, Het;
Verheffing en val;
vijf en veertig edelen of de geheime
lijfwacht van Hendrik III, De;
vrouwenkrijg, De;

W
weduwe en haar echtgenoot, De;
wraak, De;

Z
Zoon van de Graaf de Monte
Cristo, De;
zwarte tulp, De;
     
 


     
     

nederlandse titel

 

bibliografische gegevens


         

Acté

^

Deventer, M. Ballot. (D.J. Wilterdink) 1839. gr.80. fl.3,00
Oorspronkelijke titel: Acté, 1838.


In 1982 wordt Acté opnieuw uitgegeven onder de titel: De slavin van Keizer Nero, Van Holkema & Warendorf, Bussum, Standaarduitgeverij, Antwerpen, 1982 (C by Loeb, uitgevers Amsterdam) ISBN 90 6213 526 9.


In 1997 volgt een derde uitgave, eveneens onder de titel: De slavin van Keizer Nero. Uitgeverij De Sfinx, Diemen, Prijs fl.36,50, gebonden uitgave, ISBN 906493214X.


adelijke
struikrovers
De

^

Amsterdam, H. Thompson, 1859. Een episode uit den Vendeschen oorlog. gr.80. fl.2,50
Oorspronkelijke titel: 'Les compagnons de Jéhu', 1857.


In 1963 wordt dit werk opnieuw uitgeven onder de titel: Het Komplot van Morgan. Amstel-boeken No.112/113 (pocket, 18 X 11 cm, 319 blz).


In Belgie verscheen in 1963 dezelfde vetaling als het Amstel-boek (gebonden uitvoering), onder de titel: Het Komplot van Morgan. Antwerpen, Uitgeverij Libra (vert. John D. Burton).Alexander
Dumas
Werken

^

In het buitenland zijn in diverse talen de (min of meer) complete werken van Dumas meerder malen uitgekomen, vooral in de negentiende eeuw. In Nederland is het daarvan nooit gekomen. Wel verscheen omstreeks 1950 bij Uitgeversmaatshappij 'Minerva' te Amsterdam een reeks getiteld Alexander Dumas Werken. Hierin zijn echter alleen een paar van de meest beroemde romans opgenomen, aangevuld met twee minder bekende werken. De reeks betaat uit de volgende titels:

De drie musketiers

Twintig jaar later

De Burggraaf de Braggelonne

De Graaf van Monte-Christo

De dode hand

Kapitein Pamphile

Jeanne D'ArcAmaury

^

Schiedam, H.A.M. Roelants. 1846. gr.80. fl.3,40.
Oorsponkelijke titel: Amaury, 1844.


Ange Pitou

^

Amsterdam, B. Eisendrath, 1852. 4 delen, gr.80, fl.7,30
Oorspronkelijke titel: Ange Pitou, 1851.


Titel is later nog een keer uitgekomen in de cyclus

Gedenkschriften van een geneesheer


Ascanio

^

Arnhem, G. v. Eldik Thieme. (Amsterdam J.H. v.d. Beek). 1846. Eene geschiedenis onder Frans I van Frankrijk. gr.80. fl.4,25. verm.pr. fl.1,25
Oorspronkelijke titel: Ascanio, 1843.


Black

^

Amsterdam, B. Eisendrath. 1859. 2 dln. gr.80. fl.5,00
Oorspronkelijke titel: 'Black', 1858.


Later is in België nog en sterk verkorte uitgave verschenen onder de titel: Ridder de la Graverie of Black de Patrijshond. Antwerpen, De Koophandel 1879-1880. 74 pagina's.


Blanche de Beulieu

^ Nederlandsch Museum, Amsterdam, L. van der Vinne, 1836.
Oorspronkelijke titel: Blanche de Beulieu, uit de bundel Nouvelles contemporaines, 1826

bruidskleed
Het

^

Schiedam, H.A.M. Roelants. 1847. gr.80. fl.2,70 (met portret van den schrijver)
Oorspronkelijke titel: Cécile, La Robe de Noces, 1844.


In 1941 verschijnt Cécile, La Robe de Noces opnieuw onder de titel: Cecile. Brussel, Camile Saint-Martin drukkerij Sociéte anonyme belge d'edition De Centrale uitgeversmaatschappij, 1941 (uit de serie: Leeslust)


burggraaf de
Braggelone
De

^

Amsterdam, D. Molgo en Co. 1851. 1e-9e dl. gr.80. fl.21,60 (vervolg op De Drie Musketiers).
Oorspronkelijke titel: Le Vicomte de Braggelone, 1848-1850.In 1861 wordt Le Vicomte de Braggelone opnieuw uitgeven onder de titel: De burggraaf de Braggelone. Amsterdam, B. Eisendrath, 1861. 4 delen, gr.80, fl.10,00.


In 1922 verschijnt een complete vertaling onder de titel: De burggraaf van Braggelone of tien jaar later. Rijswijk, Blankwaardt & Schoonhoven (door W.J.A. Roldanus Jr.). 6 dln. (totaal 876 blz). kl.80. Per deel fl.1,50; geb. (3 bndn.) fl.12,75.


Amsterdam, Uitgeversmaatscgappij Minerva, ca. 1950. Maakt deel uit van de reeks:

Alexander Dumas Werken


In 1953 verschijnt een verkorte en bewerkte uitgave onder de titel: De burggraaf van Braggelone.
Uitgeverij Cerres, Meppel (bewerking G.A. Hinlopen-Nanninga), 18x10,5, 351 blz. fl.1,75


In 1963 ten slotte wordt een verkorte en bewerkte uitgave uitgebracht onder de titel:
De burggraaf van Braggelone. Amsterdam, J.L. Veen (bewerking R.V.M. Veen-Bakhuis), 455 blz. (Amstel-boeken No. 74/75). fl.2,95


Catharina
Blum

^

Amsterdam, B. Eisendrath (R'dam, D. Bolle). 1862. gr.80. fl.2,50, met gelith. titelvign.
Oorspronkelijke titel: Catherine Blum, 1854.

     

Corricolo
of mijn verblijf te
Nappels
De

^ Nederlandsch Museum, Amsterdam, C.L. Schleijer en zoon, 1843.
Oorspronkelijke titel: Le Corricolo, 1843.
Corsicaansche
familie
Eene

^

Deventer, P. Hoovenaar Rutering (Rotterdam, J.F.K. Schwaebe en/of Rotterdam, D.Bolle). 1854. gr.80. fl.1,35
Oorspronkelijke titel: Les frères Corsus, 1844.


In 1922 wordt Les frères Corsus opnieuw vertaald onder de titel: De Corsicaanse broeders. 's Gravenhage, J. Phillip Kruseman. Vertaling van mevr. G. van Uildriks (De film-serie. Dl. III). kl.80. geb. fl.1,60, 214 pagina's


Culinaire brieven
aan een
zogenaamde
Napolitaanse
smulpaap

^

Uitgeverij Aristos, Rotterdam, 1997. Vertaling Zsursô Pennings. ISBN: 90 6935 005 X. gebonden, fl.19,95.
Oorspronkelijke titel: Lettres culinaires à une prétendu gourmand napolitan, 1863, gepubliceerd in het dagblad Le Petit Journal in 1863.De brieven zijn In Frankrijk pas in 1996 in boekvorm uitgegeven. De Franse en Nederlandse uitgaven zijn aangevuld met drie recepten uit Le grand Dictionnaire de cuisine.


d'Artagnan

^

J.T Swartenburg, Zeist, 1928. Een nieuw vervolg op De Drie Musketiers van Alexander Dumas, naar onlangs ontdekte authentieke documenten door H. Bedford-Jones, vertaald door Jhr. R.H.G. Nahuys. 182 pag. (geen authentiek werk maar een pastische op Dumas)

d'Artagnan's
liefdesavonturen

^

Amsterdam, B. Eisendrath. 1861. 4 dln. gr.80. fl.10,00 (vervolg op 'De Burggraaf van Braggelone'). Geen authentiek werk maar een pastische op Dumas. In werkelijkheid geschreven door de Franschman Albert Blanquet (1826-1875).
Oorspronkelijke titel Les amours de d'Artagnan, 1860.

   
Dertig jaren, of
Het leven van een dobbelaar
^ Fallee – Amsterdam : J.C. van Kesteren, 1828
tooneelspel. Victor Ducange en Dinaux ; vrij gevolgd naar het Fransch door B.A.. Oorspronkelijke titel: Trente ans, ou La vie d’un joueur. - 1827. Mogelijk geschreven in samenwerking met Alexandre Dumas, pere. Saakes 8 (1828), p. 438.

dochter van den
regent, De

^

Amsterdam, H. Thompson (R.L. Klinkert). 1846. 2 dln. gr.80. fl.5,40
Oorspronkelijke titel: Une Fille de Régent, 1844.


Doode Hand
De

^

Rijswijk (ZH), Blankwaardt & Schoonhoven, 1931-1935. Complete vertaling door Swencke. Voortzetting van De Graaf van Monte Cristo, twee delen in twee banden. Deze roman is wel verschenen onder de auteursnaam Alexandre Dumas maar is in werkelijkheid geschreven door J.J.F. Le Prince.


Van dit werk is in de eerste helft van de 20ste eeuw nog een tweede vertaling verschenen onder de titel: De Dode Hand. Amsterdam, N.V. Uitgeversmaatschappij Olanda. Verkorte uitgave. Vertaald door Jac. De Werker. 2 dln.in 1 band.


Amsterdam, Uitgeversmaatscgappij Minerva, ca. 1950. Maakt deel uit van de reeks:

Alexander Dumas Werken


Ten slotte is in de Amstel-reeks nog een uitgave verschenen onder de titel: 'De Dode hand. Amsterdam, L.J. Veen, 1965 Vertaling door J.J. Swencke, bewerking door J.A. K-T. 348 blz. (Amtel-boeken No. 172/173). fl.3,50

Deze uitgave is mogelijk en verkorte versie van de uitgave van Blankwaardt & Schoonhoven, 1931-1935 (zie hierboven)


               

drie musketiers
De

^

Van deze titel verscheen in 1847 de (vermoedelijk) eerste vertaling in het Nederlands. Sindsdien zijn er meer dan 40 verschillende uitgaven uitgebracht, uiteenlopend van sterk verkorte en voor de jeugd bewerkte uitgaven tot complete vertalingen, verluchtigd met de oorspronkelijke litho's van Leloir.

De meeste werken die van Dumas ooit in het Nederlands zijn verschenen dateren uit de negentiende eeuw en kwamen meestal vrij snel uit na de oorspronkelijke uitgave in het Frans. Opmerkelijk is dat van het wereldsucces De Drie Musketiers slechts vier uitgaven uit de negentiende eeuw konden worden achterhaald. Het merendeel van de Nederlandse edities verscheen in de twintigste eeuw (ook in de eenentwintigste eeuw is het werk nog nieuw te koop). Hier onder staan alle achterhaalde negentiende eeuwse uitgaven en een paar interessante twintigste eeuwse edities.


Amsterdam, H. Thompson (D. Molgo en Co.). 1847. Twee dln. gr.80. fl.5,25 |
Ooorspronkelijke titel: Les Trois Mousquetaires, 1844.


Utrecht, B. Dekema. 1861. tweede druk, 2 dln. m. gelith. titelvign. gr.80. fl.5,90


Doetinchem, C. Misset, 1894. Opnieuw uit het Fransch vertaald en versiert met 137 illustraties (door Leloir) naar de oorsponkelijke uitgave. gr. 80. fl.2,30, gebonden fl.3,00


's Gravenhage (Rijswijk), Blankwaardt & Schoonhoven (later overgegaan naar gebr. Graauw), 1904. post 80, 2 delen in een band, fl.0,90, gebonden fl.1,30. Deze uitgave beleefde tusen 1904 en 1949 vele herdrukken.


Amsterdam, Uitgeversmaatscgappij Minerva, ca. 1950. Maakt deel uit van de reeks:

Alexander Dumas Werken


Amsterdam, L.J. Veen (vertaald en bewerkt door R.V.M. Veen-Bakhuis), 1960. 438 blz. (Amstel-boeken No.16/17), fl.2,95


     

Duizend en een
spookverschijningen

^

Amsterdam, D. Molgo en Co. 1849. 1e en 2e deel. gr.80. fl.5,40.
Oorspronkelijke titel: Les Mille et Une Fantômes, 1849-1850.


De kat, de gerechtsdienaar en het skelet
Het zevende hoofdstuk uit Duizend en een spookverschijningen , in het Nederlands verschenen in de bundel Dood en duisternis, een verzameling griezelverhalen van o.a. Balzac, Heine en Poesjkin. Amsterdam, Loeb uitgevers, 1982, ISBN 90 6213 4238.


Eduard de Derde ^ Zaltbommel, 1849
Eduard de Derde, als vervolg op: "La comtesse de Salisbury" door Alexander Dumas; [uit het Fransch]. Bevat: het 2de gedeelte van "La comtesse de Salisbury". In de oorspr. Franse uitg. verscheen het werk als geheel onder deze titel. Een in België gepubl. Franstalige uitg. splitste de tekst in 2 dln, resp. getiteld: "La comtesse de Salisbury" (=hfdst. 1-21) en "Édouard III", 206 p. ; 8 °


eerste liefde
van een prinses
De

^

Album van Romans en Verhalen (reeks), 5de-18e deel: 's Gravenhage, G. Vervloet, 19e-33e deel: Amsterdam, J.H. van der Beek (Nieuwe Diep, C. Bakker, Bz), gehele reeks verschenen tussen 1832-1842. De titel van Dumas is opgenomen als deel 33. gr. 80. fl.2,40. Prijs totale reeks fl.72,25.
Oorspronkelijk titel: ?


El Salteador
de rover

^

's Gravenhage, J.J. Slingeland (Rotterdam, J.F.K. Schwaebe en/of Rotterdam, D. Bolle). 1855. gr.80. fl.2,50 (in 1886 verscheen een tweede duk, post 80. fl.0,90).
Oorspronkelijke titel: El Salteador, Le Gentilhomme de la Montagne, 1854.


Gabriël
Lambert

^

Utrecht, Reflex. 1979. Vert. E. Du Perron. 142 blz. 21cm. ISBN 90 6322 019-7. Heruitgave in boekvorm van de eerder verschenen feuilleton in 'De Pranger Bode', 1919, Bandoeng (Ned.-O.I.). Gebonden. fl.32,50. Tevens een oplage van 30 genummerde exemplaren. In linnen gebonden. fl.95,00.
Oorsponkelijke titel: Gabriël Lambert, 1844.


Gedenkschriften
van Garibaldi

^

Rotterdam, H. Nijgh (Amsterdam, Wed. J.C. van Josep Kesteren & Zn. en/of Amsterdam, J.H. van der Beek). 1860-1861. post. 80. fl.1,80. buit.int. fl.3,90.
Oorspronkelijke titel: Mémoires de Garibaldi, 1860.


Gedenkschriften
van een
geneesheer

^

Gedenkschriften van een geneesheer is de titel van een reeks van vier opeenvolgende romans (de verschillende titels waren afzonderlijk reeds eerder verschenen). Haarlem, J.J. van Brederode. 1882. Goedkope volksuitgave. 12 dln. post 80. fl.16,50
Oorspronkelijke titel: 'Mémoires d'un Médecin', 1846-1853.

Gedenkschriften van een geneesheer uit de dagen der groote omwenteling van 1789:

1e afdeling: De aanleiding tot de groote revolutie:

1. Jozeph Balzamo

Oorspronkelijke titel: Jozeph Balsamo, 1846-1848. Frankrijk onder de laatste regeeringsjaren van Lodewijk XV. 4dln. fl.5,40)

2. Het halssnoer van de konningin

Oorspronkelijke titel: Le Collier de la Reine, 1849-1850. Frankrijk onder de regeering van lodewijk de XVI en Maria Antoinette, 2 dln. fl.3,30

2e afdeling: De groote omwenteling.

3. Ange Pitou

Oorspronkelijke titel: Ange Pitou, 1851. De strijd van het revolutionaire beginsel tegen de Monarchie. De verovering van de Bastille, en de overwinning des volks. 2 dln. fl.2,60

4. De gravin de Charny

Oorspronkelijke titel: La Comtesse de Charny, 1852-1853. De zegevierende revolutie. Van den volksoptocht naar Versailles tot aan de terrechtstelling van den Konning-martelaar. 4 dln. fl.6,00

Een jaar later wordt de cyclus Gedenkschriften van een geneesheer nog een keer volledig uitgegeven: Haarlem, J.J van Brederode (Rotterdam, D. Bolle), 1883. Beschrijving van de inhoud is identiek aan de uitgave van 1882, alleen het 1ste boek Jozeph Balzamo heeft in de titel de toevoeging: (Gagliostro) en de prijs wijkt af: fl.17,50, gebonden fl.24,00

   

Gedenkschriften van
een schermmeester
of XVIII maanden te
St. Petersburg


^

Amsterdam, J.H. van der Beek. 1842. 2 dln. gr.80. fl.5,20
Oorspronkelijke titel: Le Maître d'Armes, 1840.


Onder de titel Gedenkschriften van een Schermmeester is dit werk nog een keer verschenen in de reeks: Album van Romans en Verhalen (reeks), 5de-18e. deel: 's Gravenhage, G. Vervloet, 19e-33e deel: Amsterdam, J.H. van der Beek (Nieuwe Diep, C. Bakker, Bz), gehele reeks verschenen tussen 1832-1842. De titel van Dumas is opgenomen als de delen 31 en 32. gr. 80. 2 delen fl.5,60. Prijs totale reeks fl.72,25

         

Geschiedenis
van Napoleon


^

Amsterdam, J.C. van Kesteren. 1840. gr.80. fl.2,90. Geschiedenis van Napoleon, vermeldende zijne kinder,-leer- en jongelingsjaren, milit. loopbaan, veldtogten, consulaat- en keizerschap, veldslagen, kroonafstand, verblijf op het eiland Elba, de zoo gezegde honderd dagen, hernieuwde afstand, verbanning naar het eiland St. Helena, testament, anekdoten, enz.
Ooorspronkelijke titel: Napoléon, 1839.


George


^

Amsterdam, B. Eisendrath. 1859. 2 dln. gr.80. fl.5,00
Oorspronkelijke titel: Georges, 1843.


God beschikt


^

Amsterdam, H. Thompson. 1852. 5 dln. gr.80. fl.12,50
Oorspronkelijke titel: Dieu dispose, 1850-1851.goudmaker
De
^ Schiedam, 1856. Drama in 5 bedrijven / A. van der Hoop; vrij gevolgd. 8-o
Oorspronkelijke titel: L' Alchimiste, 1839

Het drama is ook opgenomen in het tijdschrift Nederlandsch Museum, jaargang 1857, Schiedan, H.A.M. Roelants 1857


 
               

graaf van Monte
Christo
De

^

Van deze titel verscheen in 1846 de eerste vertaling in het Nederlands. Sindsdien zijn er meer dan 20 verschillende uitgaven uitgebracht, uiteenlopend van sterk verkorte en voor de jeugd bewerkte uitgaven tot complete vertalingen.

De meeste werken die van Dumas ooit in het Nederlands zijn verschenen dateren uit de negentiende eeuw en kwamen meestal vrij snel uit na de oorspronkelijke uitgave in het Frans. Opmerkelijk is dat van het wereldsucces De Graaf van Monte Cristo slechts vier uitgaven uit de vorige eeuw konden worden achterhaald. Het merendeel van de Nederlandse edities verscheen in de twintigste eeuw (ook op dit moment is het werk nog nieuw te koop). Hier onder staan alle achterhaalde negentiende eeuwse uitgaven en een paar interessante twintigste eeuwse edities.


Amsterdam, H. Thompson (D. Molgo en Co.). 1846. 6 dln. gr.80. fl.20,40
Oorspronkelijke titel: Le Comte de Monte Cristo, 1844-1845.


Amsterdam, B. Eisendrath (Rotterdam, D. Bolle). 1867. 2de druk, 7 dln. gr.80. met gelith. titelvign. fl.17,50


Antwerpen, Lod. Legros. 1884-1885


Rotterdam, D. Bolle. 1896. Nieuwe uitgave. 8 dln. post 80. fl.4,00


Rijswijk (ZH), Blankwaardt & Schoonhoven (later overgegaan naar de gebr. Graauw). 1924. Naar de Fransche uitgave van 1923 bewerkt door W.J.A. Roldanus Jr., geheel complete en onverkorte vertaling. 6 delen in 3 banden. kl.80. geb. fl.5,70. Deze uitgave beleefde vele herdrukken


Amsterdam, Uitgeversmaatscgappij Minerva, ca. 1950 Maakt deel uit van de reeks:

Alexander Dumas Werken


Amsterdam, L.J. Veen, 1960. Vertaling en bewerking R.V.M. Veen-Bakhuis. 536 blz. (Amstel-boeken No. 26/27). fl.2,95


           
   

grafsteen
De

  ^

Zutphen, Schillemans & van Belkum (P. van Belkum Azn.), 1905. Drama in 3 bedrijven. Toneel-bibliotheek No.822 (door D. Blazer). 3h.,2d. kl.80. fl.0,70
Oorspronkelijke titel: Le Marbrier, 1854.


gravin de
Charny
De

 
^

1ste afdeling:
Amsterdam, B. Eisendrath, 1853. 4 delen, gr.80, fl.10,80
Oorspronkelijke titel: La Comtesse de Charny, 1852-1853.

2de afdeling:
Amsterdam, B. Eisendrath, 1854-1855. 5 delen, gr.80, fl.12,50
Oorspronkelijke titel: La Comtesse de Charny, 1852-1853.


Titel is later nog een keer uitgekomen in de cyclus

Gedenkschriften van een geneesheer


gravin de
Monsoreau
De

 
^

Amsterdam, D. Molgo en Co. (H. Thompson), 1849. 4 dln. gr.80. fl.9,00.
Oorspronkelijke titel: La Dame de Moncoreau, 1846.
Zie ook:

De KoninginnentrilogieGroot keukenwoordenboek

 
^

's Hertogenbos, Uitgeverij Voltaire bv. 503 blz. Vertaald door Zsuszó, ISBN 90 5848 058 5
Oorspronkelijke titel: Le grand dictionaire de cuisine, 1872


De kookkunst van Alexandre Dumas
Amsterdam, De Bijenkorf (vert. E. Lopez). 1987. Bloemlezing uit: Le grand dictionaire de cuisine, Parijs, Veyrier. Uigave ter gelegenheid van de Boekpromotion 'Men neme 1000 kookboeken', najaar 1987 in de Bijenkorf Boekhandels. cop. 261 blz. ill. 25cm. ISBN 90-71442-14-4 fl.20,00

               

halssnoer van
de koningin
Het

  ^

deel 1:
Amsterdam, J.C. van Kesteren, (vertaling J.F. Bosdijk), gr.80, fl.2,90 1849.
Oorspronkelijke titel: Le Collier de la Reine, 1849-1850.

deel 2 en 3:
Amsterdam, J.C. van Kesteren, (Wed. J.C. Kesteren & Zn.), 1850. 3 delen, gr.80, 5,80, 3 delen compleet fl.8,70.
Oorspronkelijke titel: Le Collier de la Reine, 1849-1850.


Titel is later nog een keer uitgekomen in de cyclus

Gedenkschriften van een geneesheer


Hertog van
Savoye en
zijn paatje
De

  ^

Amsterdam, B. Eisendrath. 1857. Geschiedkundige roman uit den tijd van Karel V en Filips II. 4 dln. gr.80. fl.10,00
Oorspronkelijke titel: Page du Duc de Savoie, Emmanuel Philibert, 1852.


Horoskoop
Het

  ^

Amsterdam, de Wed. D. Kunst. 1861. 2 dln. m. gelith. vign. gr.80. fl.4,20
Eene episode uit de geschiedenis tijdens Frans II.
Oorspronkelijke titel: L'Horoscope, 1858
.


huis van
de badhouder
Het

  ^

Gent, Waem-Lienders. 1883. Alex. Dumas & Aug. Macquet. Fr. gr.80. 3dln. 295, 295 en 342 blz. Volgens de Belgische 'Brinkman' is dit werk een coproductie van Macqet en Dumas. Waarschijnlijker is dat het door Macquet is geschreven en dat de naam Dumas uit promotie-oogmerken is toegevoegd. Vervolg op:

De Schoone Gabriëlle

In Nederland is 'Het huis van de badhouder' gewoon onder de naam van August Maquet verschenen. Amsterdam, B. Eisendrath. 1860. 3 dln. m. gelith. vign. gr.80
Oorspronkelijke titel: La maison du baigneur.Hoe Alexandre
Dumas naar
Holland kwam
  ^ Artikel in tijdschrift ‘De Tijd’, 1849
In de roman 'Les Mille et Une Fantômes' verhaalt Dumas over zijn Nederlandse avonturen. De betreffende passages zijn in Nederland in 1849 gepubliceerd in het periodiek De Tijd onder de titel 'Hoe Alexandre Dumas naar Holland kwam'


Hoe ik tooneeldichter
werd
.

  ^

Het Leeskabinet, Hendrik Frijlink, Amsterdam, 1834 3de deel,
Pagina 154 t/m167
Herinnering uit den vroegeren leeftijd van A. Dumas. Door hem zelfen verhaald.
Oorspronkelijke titel: mogelijk een fragment uit Les Mémoires, 1852, of een vertaling van een artikel van de hand van Dumas


inhuldiging van
koning Willem III
De

  ^

Amsterdam, Weytingh en van der Haart.
Oorspronkelijk artikel uit een Fransche courant
1849-1850 gr.80, fl.0,25.


Izaäk
Laquedem

  ^

Amsterdam, peypers & Lintvelt. 1853. 1e-3e afl. Elke afl. gr.80. fl.0,75. Niet verder verschenen.
Oorspronkelijke titel: Isaac Laquedem, 1852-1853.


Izabella van
Beijeren

  ^

Amsterdam (Leiden), de Wed. D. Kunst. 1862. 2 dln. met gelith. en gekl. titelvign. gr.80. fl.6,00.
Oorspronkelijke titel: Isabelle de Bavière, Scènes historiques, 1836.

   

Jeanne D'Arc

^

Amsterdam, Uitgeversmaatscgappij Minerva, ca. 1950.
Oorspronkelijke titel: Jeanne d'Arc, 1840.

Maakt deel uit van de reeks (in één band met Kapitein Pamphile):

Alexander Dumas Werken

     

Jozef Balzamo

^

Amsterdam, J.C. van Kesteren, (vertaling J.F. Bosdijk), 1846-1848. 5 delen, gr.80, fl.13,00.
Oorspronkelijke titel: Jozeph Balsamo, 1846-1848.


Omstreeks 1900 verscheen dit werk als Premie-uitgave van het dagblad de Echo onder de titel: De gedenkschriften van een geneesheer, Jozef Balzamo. 504 blz.


Titel is tevens uitgekomen in de cyclus:

Gedenkschriften van een geneesheer


               
         


kaperkapitein
De


^


's Gravenhage, J. van der Beek. 1840. gr.80. fl.2,50.
Oorspronkelijke titel: Le Capitaine Paul, 1838


De kaperkapitein is ook opgenomen in de reeks: Album van Romans en Verhalen (reeks), 5de-18e deel: 's Gravenhage, G. Vervloet, 19e-33e deel: Amsterdam, J.H. van der Beek (Nieuwe Diep, C. Bakker, Bz), gehele reeks verschenen tussen 1832-1842 'De kaperkapitein' is het 30ste deel van de reeks. gr. 80. fl.1,90. Prijs totale reeks fl.72,25

               
           
                 

Kapitein
Pamphile


^

Amsterdam, Uitgeversmaatscgappij Minerva, ca. 1950.
Oorspronkelijke titel: Le Capitaine Pamphile, 1840.

Maakt deel uit van de reeks (in één band met Jeanne D'arc):

Alexander Dumas WerkenKapitein Paul

^ Nederlandsch Museum, Amsterdam, C.L. Schleijer en zoon, 1852.
Oorspronkelijke titel: Le Capitaine Paul, 1838.


         
Katharina Howard, Koningin van Engeland,
of de twee
schijndooden
^ Amsterdam, 1836
Romantisch tooneelspel in 5 bedrijven; vrij gevolgd uit het Frans door C. Alex van Ray. - (8-o),
Oorspronkelijke titel: Catherine Howard, 1834           

Kaukasus
De

^ Uitgeverij U2pi BV, Voorburg, 2014
Oorspronkelijke titel: Le Caucase, 1859. Reisverslag van Alexandre Dumas van Astrachan tot de terugreis over de Zwarte Zee. Vertaald, bewerkt en toegelicht door Drs. Willem J. Th. Siskens.           

Kean
of
Loszinnigheid
en vernuft

^

Gerard Bentinck, Amsterdam, 1843. Vertalingen en bewerking.
Oorspronkelijke titel: Kean ou désordre et génie, 1836
Kean
Antwerpen, Facet. 1990. Toneelstuk. Bewerking van Jean-Paul Sartre van het toneelstuk Kean van A. Dumas (1836). Vertaling door Gert van Limbergen, Parijs, Gallimard, 1954. 153 blz. 20cm. ISBN 90-5016-088-3 fl.26,50

           

Koninginnen
trilogie
De

^

De Koniginnentrilogie is geen titel maar een verzamelnaam van drie romans die op elkaar aansluiten. In het Nederlands zijn de werken in de negentiende eeuw afzonderlijk uitgekomen. In de twintigste eeuw volgt een nieuwe uitgave (Sint Denijs-Westrem, Uitgeverij Climax) in de vorm van een ingekorte trilogie. De reeks bestaat uit de volgende delen:

deel 1: La reine Margot, in het Nederlands als:

Koningin Margot

zie ook:
De Parijse Bloedbruilof
en:
Margaretha van Valois of het Fransche hof voor en na de Parijse Bloedbruiloft

deel 2: La Dame Moncoreau, in het Nederlands als:

Het verraad

zie ook:
Gravin de Moncoreau

deel 3: Les quarante cinq, in het Nederlands als:

De wraak

zie ook:
De vijfenveertig edelen of de geheime lijfwacht van Hendrik III

Na Les quarante cinq zijn mogelijk nog twee vervolgdelen verschenen van August Maquet, zie:

De Schoone Gabriëlle

           

leven en lotgevallen
van John Davys
Het

^

's Gravenhage, Erven Doorman. 1840. 2 dln. gr.80. fl.5,40.
Oorspronkelijke titel: Aventures de John Davys, 1840           
Lilla von
Bulyowsky, de
Hongaarsche
tooneelspeelster
^ 's-Gravenhage : Van Duijl Jr, 1868, Gepag. [5]-143. ; 16 cm. Uit de reeks: Romantische bibliotheek naar het Fransch van Alexandre Dumas door A.J. Le Gras
Oorspronkelijke titel: Une Aventure d'amour : un voyage en Italie, 1860
         


Lodewijk de XIV
en zijne
tijdgenooten


^


Amsterdam G.J.A. Beijerinck (vert. A.J. van der Aa).1845. 1e-3e afl. gr.80, met kaarten. Elke afl. fl.0,90.
Oorspronkelijke titel: Louis XIV et son Siècle, 1844-1845.


           
   

man met het
ijzeren masker
De

^

J.Hoste, Brussel, Onze Wekelijkse Aflevering, nr. 29 uit 1934 t/m nr. 6 uit 1935, 47e jaargang. Zelfstandige roman naar de laatste delen van De Burggraaf van Bragelonne. 0,35 fr. per aflevering


Margaretha van
Valois of het
Fransche hof voor
en na de Parijse
Bloedbruiloft

^

's Gravenhage, K. Fuhri. (Rotterdam, J.F.K. Schaebe), 1845. 3 dln. kl.80. 5,90. Oorspronkelijke titel: La reine Margot, 1845. Zie ook:

De Koninginnentrilogie


Ruim 100 jaar later verschijnt dit werk voor de tweede keer in het Nedrlands onder de titel: 'Koningin Margot'. Sint Denijs-Westrem (België), Uitgeverij Climax. 1958. Oorspronkelijke titel: La reine Margot, 1845.Vertaald door Margot Bakker (pseudoniem van Geerdina Aaltje Kuipers). kl.80. 300 blz. Geb. fr.75,00. Zie ook:

De Koninginnentrilogie


In de jaren tachtig volgt een nieuwe vertaling onder de titel: De Parijse bloedbruiloft. Baarn, Bigot & van Rossum (vert. en bew. Gerrit Kouwenaar). 1981, fl.28,90, gebonden. Bij de zelfde uitgever verschijnt deze vertaling enige jaren later nogmaals in een andere uitvoering, ISBN 90-6134-158-2 Gebonden. Zie ook:

De Koninginnentrilogie


   

Marie Antoinette
koningin van
Frankrijk
^


Amsterdam, D.M. Roos. 1890/1891. Uit de dagen der groote revolutie van 1789. Vrij naar het Fransch. 3 dln gr.80. met titelpl. en afzond. groote staalgravure als premie. fl.5,40. Ingekorte versie van de cyclus

Gedenkschriften van een geneesheerMerkwaardige
misdaden van
vroeger en
later tijd
^

A.C. Kruseman, Haarlem,1844
Titelblad met afbeelding van de moord op August Friedrich Ferdinand von Kotzebue. Verhalen ontleend aan de Crimes celebres van Alexandre Dumas. 360 p. : ill. ; in-8

De bundel bevat:
De markiezin de Brinvilliers / A. Dumas
De evenbeelden / N. Fournier
Carl Ludwig Sand / A. Dumas
Nisida / P.A. Fiorentino

Vrije vertaling van de oorspronkelijke titel: 'Crimes célèbres', Alexandre Dumas, 1839-1841

zie ook: Het treurspel der liefde

Mohikanen van
Parijs
De

^

Amsterdam, ca. 1885
Tafreelen uit het werkelijk leven. 5 delen; in-8. Bewerking van het 1ste gedeelte. van de oorspronkelijke. Franse uitgave: Les Mohicans de Paris., 19 delen, 1854-1855
Zie ook: Salvators lotgevallen

Salvators lotgevallen


monnik
en de
moordenaar

De
^

Amsterdam, B. Eisendrath. 1864. Met gelith. tit.vign. 2 dln. gr.80. 5,00. Oorspronkelijke titel: Les Mohicans de Paris, Salvator, 1854-1859. Vierde afdeling uit de cyclus:

Salvators lotgevallen
Napoleon
of dertig jaren
van Frankrijk


^


Amsterdam, Hendrik Frijlink. 1832. Historisch-dramatisch tafereel.

Oorspronkelijke titel: Napoleon Bonaparte ou trente ans de l'histoire, 1831

Olympia
van Cleef
of de actrice
en de Jezuït


^


Amsterdam, H. Thompson (Herm. Koster). 1852. 4 dln. gr.80. fl.10,00
Oorspronkelijke titel: Olympe de Clèves, 1851-1852.     

Pauline

^

Nederlandsch Museum, Amsterdam, C.L. Schleijer, 1841.
Oorspronkelijke titel: Pauline (de Meulien), opgenomen in de Franse bundel La salle d'Armes, bevattende 1. Pauline, 2. Pascal Bruno, 3. Murat, 1838


Amsterdam, H. Thompson. 1850. Eene roovergeschiedenis. gr.80. 2,50.


Dit werk verschijnt later nog een keer onder de titel: Pauline of het grafgewelf. Rotterdam, D.Bolle. 1888, (4de druk). post 80. fl.0,90


In België is van dit werk een tijdschriftuitgave verschenen onder de titel: De tragische biecht. Brussel, Camile Saint-Martin (drukkerij Sociéte anonyme belge d'edition -De Centrale uitgeversmaatschappij-), 1941. 80. 62 blz. (uit de serie: Leeslust. No.15). fr.2,00

   

Praxède

^ Nederlandsch Museum, Amsterdam, C.L. Schleijer en zoon, 1844.
Oorspronkelijke titel: Praxède, 1841.
Prins der
dieven

^

Antwerpen, Libra. 1956. Vert. door Elsa Collet. kl.80. 350 blz. Gouden serie
Oorspromkelijke titel: Le Prince des voleur, 1872

Prins der dieven is het eeerste deel van de tweedelige cyclus over

Robin Hood


Pruissisch
schrikbewind
te Frankfort
Het

^

Leiden, firma van den Heuvell & van Santen (Rotterdam, D. Bolle). 1868. . Uitgegeven in v.d. Heuvell & van Santen's Bibliotheek. Historisch-romantische episode uit den oorlog van 1866. post 80. Met 2 gelith. pltn. fl.3,00; geb. fl.5,20
Oorspronkelijke titel: La Terreur Prusienne, 1867


regentschap
van den hertog
van Orleans
Het


^


Haarlem, J.J. van Brederode (Amsterdam, H.G. Koster H.Gzn.). 1851. gr.80. fl.3,00
Oorspronkelijke titel: La Regence, 1849.
Reinhart
de onnozelle
of de strijd
tuschen
goed en kwaad


^


Amsterdam, M. Koster Jzn. 1853. 2 dln. gr.80. fl.6,00
Oorspronkelijke titel: Conscience l'Innocent, 1853, later ook verschenen onder de titels Le bien et le mal - Dieu et Diable.

Reisimpressies
van
Zuid-Frankrijk
en Italië

^ In afleveringen verschenen in Het Leeskabinet in de jaargangen 1841-1843, Amsterdam, Hendrik Frijlink. Oorspronkelijke titel: Hoofdstuk 1 t/m 4: Nouvelles impressions de voyage: Midi de la France; hoofdstuk 5 t/m 14: Une année à Florence; hoofdstuk 15 t/m 40: Le SperonareReisimpressies
van
Zwitserland

^ In afleveringen verschenen in Het Leeskabinet, Hendrik Frijlink, Amsterdam, jaargangen 1834-1837
Oorspronkelijke titel: Impressions de voyage: En Suisse, 1833-1834.


     
   

ridder
d'Harmental
of de
zamenzwering
De

^

Gorichem, A. van der Mast. (Rotterdam, J.F.K. Schaebe), 1842. 2 dln. gr.80. fl.6,50. Episode uit den tijd van van het regentschap gedurende de minderjarigheid van Lodewijk den XV.
Oorspronkelijke titel: Le Chevalier d'Harmental, 1842.

   

ridder de
Maison Rouge
De

^

Echo der beste buitenlandse schrijvers (reeks van 64 deeltjes). Zaltbommel, J.P Croll (dl. 1-52) R. v.d. Poll. (dl. 53-64.) (Amsterdam, J.C. van Kesteren), 1846-1848. 4 delen, 16º, elk deeltje fl.0,60.
Oorspronkelijke titel: Le Chevalier de Maison-Rouge, 1845.


In de negentiende eeuw verschijnt nog een tweede uitgave onder de titel: De ridder van het roode huis. Amsterdam, B. Eisendrath. 1868. 2de druk, met gelith. titelpltn. 3 dln. gr. fl.7,50.


In de twingste eeuw wordt het werk verscheidene malen uitgegeven, waarvan de twee interessantste zijn:

De ridder van het rode huis. Haarlem, J.H. Gottmer (vert. Jos. Jansen). 1955. 23x16. 272 blz. (Juwelen serie) fl.4,70; gebonden fl.5,90


De ridder van maison rouge, Amsterdam, L.J. Veen (vertaald door MargoBakker), 1964, 360 blz. (amstel-boeken No. 134/135). fl.3,50         

Robin Hood

^

Uitgeverij De Goudvink, Schelle (B). Klassieke Jeugdgallerij. Vertaling en bewerking voor de jeugd door H.P. van den Aardweg.
Oorspronkelijke titel: Robin Hood le proscrit, 1873.

vervolg op

Prins der dieven

   

Russische
reisimpressies

^

BoekWerk. 1995. Vertaling Kees Kraakman. ISBN 90 5402 1314. fl.39,95. Oorspronkelijke titel: En Russie, 1860


   

Salvators
lotgevallen

^

Cyclus. De verschillende titels waaruit de reeks bestaat vormen een doorlopend verhaal. Oorspronkelijke titel: Les Mohicans de Paris, Salvator, 1854-1859. De afzonderlijke delen zijn in Nederland onder een eigen titel verschenen en niet onder de naam van de reeks. De cyclus bestaat uit vijf afdelingen:

1. De Schoolmeester

2. Schönbrunn en Parijs

3. Salvator

4. De Monnik en de Moordenaar

5. Verheffing en Val

         

Salvator

^

Amsterdam, B. Eisendrath. 1865. 3 dln. gr.80. Met gelith. titelvign. fl.7,50. Oorspronkelijke titel: Les Mohicans de Paris, Salvator, 1854-1859. Derde afdeling uit de cyclus:

Salvators lotgevallen


25 jaar later komt dit deel bij dezelfde uitgever opnieuw uit: Salvator. Amsterdam, H. Eisendrath (Rotterdam, D. Bolle). 1889. Taferelen uit het werkelijke leven. Naar het Fransch. Gedeelte uit de oorspronkelijke titel: “Salvator”, 1855-1859. Vervolg op “Les Mohicans de Paris”3 dln. gr.80. fl.5,40


   

Schönbrunn
en Parijs

^

Amsterdam, B. Eisendrath. 1865. Episoden uit het leven van den Hertog van Reichstadt. 3 dln. gr. 80. Met gelith. titelvign. fl.7,50. Oorspronkelijke titel: Les Mohicans de Paris, Salvator, 1854-1859. Tweede afdeling uit de cyclus:

Salvators lotgevallenschoolmeester
en de
Dominikaner
monnik
De

^

Amsterdam, B. Eisendrath. 1864. 3 dln. met gelith. titelvign. gr.80. fl.7,50. Oorspronkelijke titel: Les Mohicans de Paris, Salvator, 1854-1859. Eerste afdeling uit de cyclus:

Salvators lotgevallen
   

Schoone
Gabriëlle
De

^

Amsterdam, B. Eisendrath. 1857. 6 dln. m. gelith. vign. gr.80
Volgens een annotatie in de catalogus van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam wordt in het voorwoord ten onrechte vermeld, dat de uitgave verscheen op naam van Alexandre Dumas. In werkelijkheid is het werk geschreven door . Auguste Maquet (1813-1888). Zie: Histoire d'une collaboration / G. Simon. - 1919 .- p. 138
Oorspronkelijke titel: La belle Gabriëlle

Een vervolg verscheen onder de titel:

Het huis van de badmeester

Noot:

In de 'Gesamtverzeichnis des deutschspachigen Schriftums 1700-1910' staat vermeld: "Die Schöne Gabriele, von A. Maquet, fortsetzung des Romans: Die Fünf und Vierzig, von Alex. Dumas".

'Die Fünf und Vierzig is de Duitse titel van: Les quarante cinq. In het Nederlands is Les quarante cinq tweemaal verschenen onder de titels:

1. De wraak

2. De vijf en veertig edelen of de geheime lijfwacht van Hendrik III

Wanneer de Duitse bron correct is, zou dat betekenen dat Les quarante cinq twee vervolgromans kent van Maquet, te weten De Schoone Gabriëlle en Het huis van de badmeester.

Les quarante cinq maakt deel uit van een cyclus van drie romans die in het Nederlands o.a verschenen zijn onder de verzamelnaam:

De Koninginnentrilogie   

spook van
het kasteel
Epstein
Het


^

Amsterdam, Cinema-roman No. 61. Internationale Romanmij., 1923. Oorspronkelijke titel: Le Château d'Eppstein, 1844. roy 80. fl.0,25


         

Tooneelen uit de lijfstraffelijke
regtspleging


^ Rotterdam, D. Bolle, door Alexandre Dumas en anderen, ca 1875. Twee delen fl.8,60.

Verzameling verhalen van meerdere schrijvers
   

toren van
Nesle
De

^

Tooneel-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons (11e serie No. 18), Drama, 1913, Dumas en Gaillardet.
Oorsponkelijke titel: La tour de Nesle, 1832


Later verschijnt als los deel een tweede eitie: WereldBibliotheek, drama in vijf bedijven, vertaling Mr. M.G.L van Lochum. gebonden fl.1,- in prijs verlaagd: geb. fl.0,50         

twee Diana's
De

^

deel 1 en 2:
Maarsen, G. van Nederhasselt Jr. 1849. 1ste en 2de dl. 7,50. gr.80. fl.4,50. Oorsponkelijke titel: Les deux Diane, 1846-1847

deel 3 en 4:
Maarsen, G. van Nederhasselt Jr. 1850. Hist.-romant. tafereel. 4 delen. 3e en 4e dl. fl.7,50. gr.80. 4 dln compl. fl.12,00. Oorsponkelijke titel: Les deux Diane, 1846-1847


   

treurspel
der liefde
Het

^

Brussel, Camile Saint-Martin (drukkerij Sociéte anonyme belge d'edition - De Centrale uitgeversmaatschappij -), 1941 (uit de serie Leeslust). Een verhaal uit de oorspronkelijke titel: Crimes célèbres, 1839


zie ook:
Merkwaardige misdaden van vroeger en later tijd

   

Twintig jaar
later

^

Vervolg op De drie musketiers. Van dit werk zijn in de loop der jaren tien verschillende Nederlandse edities verschenen. Uit de negentiende eeuw kon slechts een uitgave worden achtehaald. De overige zijn in de twintigste eeuw verschenen. Hieronder staat de negentiende eeuwse uitgave en een paar interessante twintigste eeuwse edities.


Amsterdam, H. Thompson (D. Molgo en Co.). 1848. Oorspronkelijke titel: Vingt ans après, 1845. 3 dln. gr.80. fl.6,75


's Gravenhage (Rijswijk), Blankwaardt & Schoonhoven (later overgegaan naar gebr. Graauw), 1905. Opnieuw uit het Fransch vertaald door Louise Stratenus. Geheel complete en onverkorte vertaling. Twee delen in 2 bnd. post 80, fl.1,50, gebonden fl.1,90. Deze uitgave beleefde tusen 1904 en 1941 vele herdrukken.


Amsterdam, Uitgeversmaatscgappij Minerva, ca. 1950. Maakt deel uit van de reeks:

Alexander Dumas WerkenVeertien
dagen op
Sinaï

^

Echo der beste buitenlandse schrijvers (reeks van 64 deeltjes). Zaltbommel, J.P Croll (dl. 1-52) R. v.d. Poll. (dl. 53-64.) (Amsterdam, J.C. van Kesteren), 1846-1848. 'Veertien dagen op Sinaï' is een deel uit de reeks, 16º, fl.0,60
Oorspronkelijke titel: Quinze Jours au Sinaï, 1839.


verraad
Het

^

Sint Denijs-Westrem (België), Uitgeverij Climax. 1958. Vertaald door Margot Bakker (pseudoniem van Geerdina Aaltje Kuipers). kl.80. 304 blz. Geb. fr.75,00.
Oorspronkelijke titel: La dame Monsoreau.

Zie ook:

De KoninginnentrilogieVerheffing
en val

^

Amsterdam, B. Eisendrath. 1865. Oorspronkelijke titel: Les Mohicans de Paris, Salvator, 1854-1859, 3 dln. gr.80. fl.7,50 Vijfde afdeling uit de cyclus:

Salvators lotgevallen
vijf en veertig
edelen of
de geheime
lijfwacht van
Hendrik III
De

^

Alkmaar, H.J. van Vloten. 1848. 3 dln. gr.80. fl.10,75. Oorspronkelijke titel: Les quarante cinq, 1848. zie ook:

De Koninginnentrilogie
vrouwenkrijg
De

^

Amsterdam, H. Thompson. 1858. Episode uit de Fransche geschiedenis, tijdens het regenschap van Anna van Oostenrijk. 2 dln. gr.80. fl.5,00.
Oorspronkelijke titel: La Guerre des Femmes, 1844-1846.


Van dit werk is later een verkorte uitgave uitgebracht: De vrouwenkrijg. Antwerpen, 1888. De Koophandel, 59 pagina's


     

weduwe
en haar
echtgenoot
De

^

Amsterdam, van Kesteren 1837. 95 pag.
Oorspronkelije titel: Le Mari de la Veuve, 1832

wraak
De


^


Sint Denijs-Westrem (België), Uitgeverij Climax. 1958. Vertaald door Margot Bak-ker (pseudoniem van Geerdina Aaltje Kuipers). kl.80. 304 blz. Geb. fr.75,00.
Oorspronklijke titel: Les quarante-cinq.

Zie ook:

De Koninginnentrilogie


         

Zoon van de
Graaf de Monte
Cristo
De

^

Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij "Vivat", Zwanenburgerstraat 19. Oorspronkelijke titel : Le fils de Monte Cristo, 1834. Geen werk van Dumas maar een pastiche van Jules Lermina, door de uitgever onder de naam Dumas uitgebracht om de verkoop te stimuleren. Geschat jaar van uitgave: omstreeks 1900. 2 delen.


zwarte tulp
De

^

Van dit werk zijn in de loop der jaren tien verschillende Nederlandse edities verschenen. Uit de negentiende eeuw kon slechts een uitgave worden achtehaald. De overige zijn in de twintigste eeuw verschenen. Hieronder staat de negentiende eeuwse uitgave en een paar interessante twintigste eeuwse edities.


Amsterdam, H. Thompson (Rotterdam, J. Bergé). 1851. Oorspronkelijke titel: La Tulipe Noir, 1850. gr.80. fl.2,75


Amsterdam, Gebr. Graauw (door Th. A. Quanjer), 1918 (2e druk 1938), 240 blz. gebonden fl.1,50, ( 2de druk fl.1,25)


Amsterdam, L.J. Veen, 1964. Vertaling Margo Bakker. 281 blz. (Amstel-boeken No. 136/137). fl.3,50