................omslag Tijdschrift Boschweg 7Colofon

............................................................................

 


Uit overlevering wisten wij dat ons huis meer dan honderd jaar geleden door een kunstschilder was gebouwd. In de loop der jaren werden wij ook zijn naam en lotgevallen gewaar. Om deze wetenswaardigheden veilig te stellen, was het plan om aan de bewoners van de komende eeuwen een kort episteltje na te laten. Maar internet is een onuitputtelijke bron van informatie. Er kwam zoveel boven water dat het geschrift is uitgegroeid tot een paar eeuwen omspannende biografie van de Bos(ch)weg. Een memorie die naar ik hoop niet alleen interessant is voor nummer 7.


     
  .bekijk pdf:
......Tijdschrift Boschweg 7 (40 mb)
.....((het downloaden kan enige tijd duren)

'Tijdschrift Boschweg 7' is een uitgave van Lulu, een on-demand uitgeverij op internet:

  ............................................................................................
   


  boek bestellen